8. srpna

Svatých mučedníků jáhna Cyriaka, Larga a Smaragda, kteří společně s dvaceti dalšími společníky podstoupilii 16. března mučednickou smrt. Jejich těla, pohřbená knězem Janem na Via Salaria, dal papež Marcel v tento den přenést na Via Ostiènse do Říma a uložit v diakonii Santa Maria na Via Lata.

V Anazarbo v Kilikii ukončil svůj život stařec, který za císaře Diokleciána a správce Lysiase zbit bičem, zavěšen na dřevě a roztrhán, byl nakonec předhozen šelmám.

Stejně tak svatých mučedníků Eleuteria a Leonidase, kteří byli upáleni.

V Persii sv. Hormizda mučedníka za vlády krále Sapora.

V Kyzico na Hellespontu svatého Emiliána biskupa, který poté, co byl za císaře Lva velmi týrán kvůli úctě k posvátným obrazům, nakonec zemřel v exilu.

V Kandii sv. Mirona biskupa, proslulého zázraky.

Ve francouzské Vienne svatého Severa, kněze a vyznavače, který podnikl namáhavou cestu do Indie, aby kázal evangelium, a po dosažení výše uvedeného města slovem a zázraky obrátil velké množství pohanů na víru v Krista.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.