5. srpna

V Římě na Eskvilíně zasvěcení baziliky Panny Marie Sněžné

V Chalons, ve Francii, svatého Mémmia, římského občana, kterého apoštol svatý Petr vysvětil na biskupa toho města a který obrátil svěřený lid na pravdu evangelia.

V Římě umučení třiadvaceti svatých mučedníků, kteří byli za pronásledování Diokleciána sťati na starověké Via Salaria a pohřbeni na svahu Kucumero.

V Ascoli Piceno svatého Emidia, biskupa a mučedníka, kterýby vysvěcen na biskupa papežem svatým Marcelem a poslán kázat evangelium. Za císaře Diokleciána obdržel korunu mučednictví.

V Antiochii vojáka svatého Eusignia, který byl sťat ve věku sto desíti let, protože vyčítal Julianu Apostatovi, že zradil jako dezertér víru Konstantina Velikého, pod nímž on bojoval.

Stejně tak svatých egyptských mučedníků Kantidia, Kantidiana a Sobela.

V Augustě se narodila pro nebe svatá mučednice Afra, která z pohanství konvertovala ke Kristu podle nauky svatého Narcisa biskupa a byla společně s celou svou rodinou pokřtěna stejným biskupem; později, pro Kristovo vyznání vhozená do ohně, šťastně získala korunu mučednictví sedm dní předtím, než byla blahoslavená Hilaria, její matka, a tři její služebnice korunovány stejným druhem umučení.

V Autunu blahoslaveného biskupa Kassiána.

Poblíž Teana, v Kampani svatého Parida biskupa.

V Anglii svatého Osvalda krále, jehož činy připomíná sv. Beda Ctihodný.

Téhož dne svaté Nonny, matky svatých Řehoře Naziánského, Cesaria a Gorgonia.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.