4. srpna

Svatého Dominika vyznavače, zakladatele Řádu kazatelů, který zesnul v Pánu 6. srpna.

Ve vesnici Ars, v diecézi Belley ve Francii sv. Jana Křtitele Marii Vianney, kněze a vyznavače, který se vyznamenal způsobem, jakým vykonával službu faráře. Papež Pius XI. jej zahrnul do počtu svatých, stanovil jeho svátek na 9. tohoto měsíce a prohlásil ho za nebeského patrona všech farářů.

Stejně tak v Soluni blahoslaveného Aristarka, učedníka a neoddělitelného společníka svatého apoštola Pavla, o kterém sám Pavel napsal Kolosanům: „Pozdravuje vás Aristark, můj spoluvězeň.“ Byl vláčel lůzou za bouří v Efezu. Apoštol ho vysvětil na soluňského biskupa; za Nerona po dlouhých bojích korunován Kristem a spočinul v pokoji.

V Římě svatá Perpetuy, kterou pokřtil blažený apoštol Petr; získala k víře v Krista i svého syna a Afričana, svého manžela; pohřbila mnoho těl svatých mučedníků: konečně plná zásluh a dobrých skutků zesnula v pokoji.

Stejně tak v Římě, na Via Latina umučení blahoslaveného Tertullina, kněze, který za císaře Valeriána poté, co byl zbit holemi, pálen na bocích ohněm, s rozbitou tváří napínán na skřipci, byl nakonec sťat mečem a tak dosáhl mučednické slávy.

V Konstantinopoli svatého Eleuteria mučedníka ze senátorského stavu, který byl pro Krista za pronásledování Maximiana usmrcen mečem.

V Persii devíti tisíců svatých mučedníků zajatých a umučených za krále Sapora,.

Ve. Veroně sv Agabia, biskupa a vyznavače.

V Tours ve Francii sv. Eufronia biskupa.

V Miláně připomínka svatého Protáze mučedníka který byl spolu se svým bratrem Gervázem umučen a jich ostatky nalezeny a uloženy v bazilice v Miláně 19. června.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.