31. srpna

Svatého Rajmunda Nonnato z Řádu blahoslavené Marie della Mercede na vykoupení otroků, kardinála a vyznavače. Jeho zrození pro nebe se připomíná dvacátého šestého tohoto měsíce.

V Monte Senario v Toskánsku svatého Bonagiunty vyznavače, jednoho ze sedmi zakladatelů Řádu blahoslavené Marie della Mercede, který když hovořil k bratřím o Kristově umučení, odevzdal svého ducha do Pánových rukou. Jeho svátek a svátek jeho druhů se slaví 12. února.

V Treviru svatého Paulina biskupa, který byl v době ariánského pronásledování poslán ariánským císařem Konstantinem do vyhnanství mimo území křesťanství a nakonec zemřel ve Frýgii a přijal od Pána korunu za své své blažené utrpení.

V Trasacco u jezera Fucino v Marsi svatých mučedníků kněze Cesidia a druhů, kteří za pronásledování Maximina získali korunu mučednictví.

Stejně tak svatých mučedníků Robustiána a Marka.

V Cesarei v Kappadócii světců Teódota, Rufiny a Ammie, z nichž první dva byli rodiče sv Mamanta mučedníka, kterého Rufina porodila ve vězení a byl vychován svatou Ammií.

V Auxerre sv. Ottata, biskupa a vyznavače.

V Anglii sv. Aidana, biskupa z Lindisfarne; jeho duši viděl stoupat do nebe pastýř ovcí Kutberto, po tomto vidění zanechal své stádo a stal se mnichem. Jeho svátek se připomíná 20. března.

V Musco sv Amáta biskupa.

V Aténách sv. Aristida, velkého znalce víry a nauky, který předal princi Hadriánovi vynikající svazek o křesťanském náboženství, ve kterém byl vysvětlen důvod naší víry, a za přítomnosti samotného císaře velmi jasně dokázal, že Ježíš Kristus je Bůh.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.