29. srpna

Stětí sv. Jana Křtitele, kterého dal Herodes o svátku Velikonoc popravit. Jeho památka je slavena v tento den, kdy byla podruhé nalezena jeho úctyhodná hlava, která později přinesena do Říma s nejvyšší úctou lidu je přechovávána v kostele San Silvestra v Campo Marzio.

V Římě, na hoře Aventin, místo narození pro nebe svaté Sabiny mučednice, která za císaře Adriána usmrcena mečem získala palmu mučednictví.

Ve Veliniánu, na pomezí Apulie umučení svatých Vitala, Satóra a Repósita, kteří jako synové světců Bonifáce a Tekly byli zabiti na příkaz soudce Valeriána za císaře Maximiana. Jejich svátek a svátek ostatních devíti bratrů se slaví prvního září.

V Římě svaté Kandidy Panny a mučednice jejíž tělo přenesl blahoslavený papež Paskal I. do kostela svaté Praxedy.

V Konstantinopoli památka popravy svatých mučedníků Hypacia, asijského biskupa, a Ondřeje kněze, kterým pro kult svatých obrazů za vlády vedením Lva Isaurika byly spáleny vousy a uťaty hlavy.

V Antiochii svatých mučedníků Nicéa a Pavla.

V Metzu ve Francii, svatého Adelfa, biskupa a vyznavače.

V Paříži uložení sv. Mederika kněze.

V Perugii svatého Eutimia Římana, který se svou manželkou a synem Krescénciem za útěku před Diokleciánovým pronásledováním, dospěl do tohoto města, kde skonal v Pánu.

V Anglii sv. Sebba krále

V Sirmichu svaté Basily panny.

Ve čtvrti Troyes sv. Sabiny panny, proslulé ctnostmi a zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.