28. srpna

V Hippo v Africe svatého Augustina, vyznavače a významného učitele Církve, který konvertoval ke katolické víře a pokřtěn díky blahoslavenému biskupovi Ambroži, tvrdě bránil víru proti Manichejcům a dalším kacířům. Poté co vykonal mnoho dalších děl pro Církev Boží, odešel do nebe pro odměnu. Jeho ostatky, nejprve převezené ze jeho města do Sardegny, pak z obav před barbary, přenesl Liutprand, král Longobardů, do Pavie, kde byly důstojně uloženy.

V Římě svatého Hermeta, významného muže, který (jak čteme ve Skutcích blahoslaveného Alexandra papeže), nejprve byl soudcem Aurelianem vsazen do vězení, poté spolu s mnoha dalšími zabit mečem podstoupil mučednictví.

Ve Venóse v Apulii umučení svatých Septimina, Januára a Felixe, synů svatých Bonifáce a Tekly, popravených mečem za soudce Valeriána a císaře Maximiana. Jejich svátek spolu s památkou dalších devíti bratrů se slaví 1. září.

Podobně v Brioude v Alvernii svatého Juliana, který jako druh blahoslaveného tribuna Ferreola tajně sloužil Kristu ve vojenské uniformě, byl za pronásledování Diokleciána zajat vojáky, kteří mu podřezali hrdlo.

V německé Kostnici svatého Pelagia mučedníka, který byl za císaře Numeriána a soudce Evilásia sťat a získal tak korunu mučednictví.

V Salernu svatých mučedníků Fortunata, Kaja a Antese popravených mečem za císaře Diokleciána a prokonzula Leoncia.

V Konstantinopoli svatého biskupa Alexandra, slavného starce, za jehož modliteb vnitřnosti bludaře Aria, stíhaného Božím soudem, vyhřezly a rozptýlily se

V Saintes, ve Francii sv. Viviána, biskupa a vyznavače.

Rovněž svatého Mojžíše Etiopského, který ze známého zloděje se stal poustevníkem a proslavil se tím, že obrátil mnoho lupičů a vzal je k sobě do kláštera. .

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.