26. srpna

Sv. Zefirína, papeže a mučedníka, jehož úmrtí se připomíná 20. prosince.

Ve španělské Cardóně úmrtí svatého Raimonda Nonnáta, kardinála a vyznavače z řádu blahoslavené Marie della Mercéde na vykupování otroků, proslulého svatostí života a zázraky. Jeho svátek se slaví třicátého prvního tohoto měsíce.

V Římě svatých mučedníků Irenéa a Abbondia, kteří za Valeriánova pronásledování, protože vyzvedli tělo blahoslavené Konkordie, která byla vhozena do kanalizace, byli , utopeni ve stejné kanalizaci; jejich těla odtud vyzvedl kněz Justin a pohřben v kryptě poblíž blahoslaveného Vavřince.

Nedaleko Ventimiglia, města v Ligurii svatého Sekunda mučedníka, váženého muže muž a kapitán Thébské legie.

V Bérgamu svatého Alexandra mučedník, který byl rovněž členem stejné legie; protože s nejvyšší vytrvalostí vyznával jméno Pána Ježíše Krista, podstoupil mučednictví sťetím.

U Marse svatého Simplícia a jeho synů Kostance a Viktoriána, kteří byli za císaře Antoína nejprve trýzněni různými způsoby a nakonec zabiti sekerou.

V Nikomédii byl umučen svatý Hadrián, syn Césarova důstojníka, který vyčítal Liciniovi pronásledování křesťanů. Byl za to drasticky umučen. Jeho tělo pohřbil Domicius, byzantský biskup a jeho strýc, na předměstí města zvaného Argiropole

Ve Španělsku svatého Viktora mučedníka, kterého pro víru Krista zabili Mauři

V Kàpui sv. Rufína, biskupa a vyznavače.

V Pistoji, v Toskánsku, sv. Felice, kněze a vyznavače.

V La Puye, v diecézi Poitiers, svaté Jany Alžběty Bichier des Ages, panny, spolu se svatým Andréou Hubertem Fournetem zakladatelky Kongregace dcer Kříže, proslulé neustálým umrtvováním a nevinností života, kterou papež Pius XII. povýšil do zástupu svatých panen.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.