24. srpna

Svatého Bartoloměje apoštola, který kázal Kristovo evangelium v Indii; Poté odešel do Velké Arménie, kdem mnoho lidí získal pro víru, ale barbaři mu zaživa stáhli kůži a na příkaz krále Astiága byl usmrcen sťětím. Jeho posvátné tělo bylo nejprve přeneseno na ostrov Lipari, poté do Beneventu a nakonec do Říma na Tiberský ostrov, kde je věřícími zbožně úctíván .

V Limě v Peru svaté Isabely Flores zvané Růže Panny Marie z třetího řádu svatého Dominika. Její svátek se slaví 30. tohoto měsíce.

V Nepi sv. Romana místního biskupa žáka sv. Tolomea, který byl jeho společníkem v mučednické smrti.

Téhož dne svatého Eutychia, žáka blahoslaveného Jana Evangelisty. Snášel vězení, mnoho bití a oheň za kázání evangelia v mnoha regionech nakonec spočinul v pokoji.

V Kartágu tří set svatých mučedníků v době Valeriána a Galliéna. Pro tyto velkorysé mučedníky, kromě jiných muk, dal správce rozpálit vápennou pec a přinést kadidlo a řekl jim: „Vyberte si jedno ze dvou, buďto obětujete Jupiterovi kadidlo na tomto žhavém uhlí, nebo budete vhozeni do vápna“. Vyzbrojeni vírou, vyznali Krista, Syna Božího, a vrhli se rychle do ohně a ve vápně se rozplynuli na prach; a proto si tato čistá armáda blahoslavených vysloužila název Massa Candida.

V Isaurii sv. Tacióna mučedníka, který za pronásledování Diokleciána pod správcem Urbanem podstoupil smrt mečem a zasloužil si korunu mučednictví.

Taktéž svatého Jiří Limnioty, mnicha, kterému, když vyčítal ničemnému císaři Lvu III., že ničil posvátné obrazy a pálil ostatky svatých, byly na jeho příkaz uťaty ruce a pále na hlavě a tak odešel k Pánu.

Blízko Ostie sv. Aurey, panny a mučednice, která byla s kamenem přivázaným ke krku ponořena do moře. Její tělo, vyplavené na pláž, pohřbil blahoslavený Nono.

V Rouenu sv. Audoena, biskupa a vyznavače.

V Nevers ve Francii svatého Patricia opata.

V Neapoli v Kampánii sv. Jany Antidy Thouretové, panny a zakladatelky Institutu sester lásky, kterou papež Pius XI. zapsal do katalogu svatých panen.

V Marseille ve Francii svaté Emilie de Vialar, panny, zakladatelky sester Zjevení svatého Josefa; vyznačovala velkou trpělivostí a láskou. Papež Pius XI. ji zapsal mezi svaté panny.

Ve španělské Valenci , svaté Marie Michaely, panny, zakladatelky Kongregace služebnic Nejsvětější svátosti a lásky, známé velkou touhou trpět a získat duše pro Boha. Papež Piujs XI. ji zapsal mezi svaté panny .

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.