22. srpna

Oktáva Nanebevzetí Panny Marie.

Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

V Římě na Via Ostiense svatého Timotea mučedníka, kterého zajal Tarquinio, prefekt města a mučil dlouhým vězněním, a protože se nechtěl obětovat modlám, třikrát byl bičován a sužován krutě až odešel do nebe.

V Porto Romano, biskupa Hippolyta, velmi jasný pro svou erudici, kterého císař Alexander pro nádherné vyznání víry hodil se svázanýma rukama a nohama do hluboké jámy, plné vody aby tak tak získa korunu mučednictví. Jeho tělo pohřbili křesťané na stejném místě.

V Autunu sv. Sinforiána, který v době císaře Aureliana nechtěl obětovat modlám, byl nejprve mučen bitím, poté umístěn do vězení; a nakonec sťat a tak podstoupil mučednickou smrt.

V Todi v Umbrii sv. Filipa Benicia, vyznavače a Florentýna, propagátora Řádu služebnic Panny Marie a muže výjimečné pokory, kterého papež Klement zapsal do počtu svatých. Jeho svátek se slaví následující den.

V Římě svatý Antonína mučedníka, který se, upřímně přiznal, že je křesťanem, byl odsouzen k smrti soudcem Vitelliem a byl pohřben na Via Auralia knězem Rufinem.

V Tarsu, v Kilikii, památka svatých Atanasia, biskupa a mučedníka, Antusy, ušlechtilé ženy, kterou pokřtil, spolu snimi Karisia a Neofita jejích služebníků, kteří trpěli za císaře Valeriána.

V Porto Romano svatých mučedníků Martial, Saturnina, Epikteta, Maprila a Felixe a druhů.

V Nicomedii umučení svatých Agatónika, Zotika a druhů za císaře Maximiana a správce Eutolomia.

V Remeši ve Francii svatých mučedníků Maura a druhů.

Ve Španělsku svatých mučedníků Fabriziána a Filiberta.

V Pavii, svatého mučedníka Guniforta.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen .