20. srpna

Na území Langres uložení svatého Bernarda, prvního opata v Clairvaux, slavného svým životem, naukou a zázraky. Papež Pius VIII. ho prohlásil za učitele univerzální církve.

V Monte Senário v Toskánsku svatého vyznavače Manetta, jednoho ze sedmi zakladatelů Řádu služebníků Panny Marie, který zemřel za zpěvu jejích chvalozpěvů. Jeho svátek spolu s jeho druhy se slaví 12. února.

V Judsku svatého Samuela proroka, jehož posvátné kosti (jak píše blahoslavený Jeroným) byly Arcadiem Augustem přeneseny do Konstantinopole a umístěny blízko hypodromu.

Na Kypru sv. Lucia senátora, který povzbuzen vytrvalosti Theodora, biskupa který v Kyreně podstoupil mučednickou smrti, konvertoval ke Kristově víře a přivedl k ní také správce Digniána, se kterým odjel na Kypr. Když tam viděl křesťany, jak byli korunováni mučednictvím za vyznání Pána, nabídl se sám ke stětí a zasloužil si stejný věnec mučednictví.

V Trácii třiceti sedmi svatých mučedníků, kterým za správce Apelliána pro víru v Krista uťali ruce a a nohy a vhodili je do ohnivé pece.

Na stejném místě svatých mučedníků Severa a Ménnona setníka, kteří popraveni stejným způsobem odletěli do nebe.

Ve španělské Kordově svatých mučedníků mnichů Leovigilda a Kryštofa, kteří při pronásledování Arabů za obranu křesťanské víry byli uvrženi do vězení a záhy nato sťati a vhozeni do ohně a získali tak palmu mučednictví.

Na ostrově Erio sv. Filiberta opata.

V Římě blahoslaveného Porfyra, který byl Božím mužem, vzdělával svatého mučedníka Agapita ve víře a nauce o Kristu.

V Chinonu, ve Francii, svatého Maxima vyznavače, žáka blahoslaveného Martina biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.