2. srpna

Svatého Alfonse Maria z Liguori, zakladatele kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, biskupa u Sant’Agata de Goti, vyznavače a učitele církve, který předchozího dne zesnul v Pánu.

V Římě na hřbitově sv. Kalista svatého Štěpána I. papeže a mučedníka, který za pronásledování Valeriána slavil oběť mše svaté a když dorazili vojáci, neohroženě pevně stál před oltářem, zahálil obřad svatých tajemství a byl na místě sťat.

V Nicéi v Bitynii, umučení sv. Teódoty, se třemi jejími syny. Prvorozeného jménem Evódia, směle vyznávající Krista dal Nicézius, konzul z Bitynie, nejprve zbít holemi; pak byla matka se všemi dětmi pohlcena ohněm.

V Africe svatého Rutilia mučedníka, který se často vyhýbal pronásledování, prchal z jednoho místa na druhé a někdy se vysvobodil z nebezpečí pomocí peněz, až zaskočen a předveden k soudci byl postižen mnoha mukami: nakonec hozen do plamenů,byl korunován slavným mučednictvím.

V Padově sv. Maxima, biskupa toho města, proslulého zázraky, který skonal blaženou smrtí.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.