19. srpna

V Caen ve Francii svatého Jana Eudese, vyznavače aapoštolského misionáře, zakladatele Kongregace kněží Ježíše a Marie a řádu sester Dobrého Pastýř a propagátora liturgického úcty Nejsvětějších srdcí Ježíše a jeho Matky. Pius XI. ho zařadil do katalogu svatých

V Římě sv. Julia, senátora a mučedníka, který byl předán soudci Vitéliovi a uvržen do vězení, na příkaz císaře Kommoda ho tloukli holemi, dokud neskonal. Jeho tělo bylo pohřbeno na hřbitově v Kalepódiu na Via Aurélia.

V Anagni, svatého Magna, biskupa a mučedníka, zabitého za Deciova pronásledování.

V Kilikii sv. Ondřeje tribuna a druhů vojáků, kteří poté, co s Boží pomocí zvítězili nad Peršany, přijali víru v Krista. Obviněn z křesťanství za císaře Maximiana a správce Seléuky byla tato armáda pobita v roklinách hory Tauro.

V Palestině sv. Timotea mučedníka, který byl za pronásledování Diokleciána a správce Urbana po mnohém mučení upálen na pomalém ohni. Zde trpěli také sv. Tekla. a Agapius Tekla odešla ke svému Snoubenci roztrhaná zuby šelem. Agapius dosáhl vítězství mučedníka po mnoha mukách.

V Římě svatého Sixta III. papeže a vyznavače.

Na hradě Brignoles v Provensálsku uložení sv. Ludvíka z řádu minoritů, biskupa z Toulouse, proslulého svatostí života a zázraky. Jeho tělo odtud přesené do Marseille, bylo důstojně uloženo v kostele minnoritů , poté převezno do Valensy ve Španělsku a uloženo v katedrálním chrámě.

V Sisteronu ve Francii blahoslaveného Donáta, kněze a vyznavače, který od svého nejútlejšího dětství byl obdařen úžasnou Boží milostí, vedl po mnoho let poustevnický život a proslaven zázraky odešel ke Kristu.

Na území Bourges svatého Mariána vyznavač, jehož ctnosti a zázraky oslavil s velkou chválou blahoslavený Řehoř, biskup z Tours.

V Mantově sv, Rufina vyznavače.

V Norimberku sv. Sebalda poustevníka, proslulého ctnostmi a zázraky, kterého papež Martin V. zapsal do katalogu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.