16. srpna

Svatého Jáchyma, otce Neposkvrněné Panny Marie Matky Boží, vyznavače: jehož úmrtí se připomíná 20. března.

V Římě svatého Tita jáhna, který po dobytí Říma Góty a při rozdělování peněz chudým byl zabit barbarským tribunem.

V Nicéi v Bithynii, svatého Dioméda lékaře, který byl při pronásledování císaře Diokleciána zabit mečem pro křesťanskou víru, a tak podstoupil mučednickou smrt.

V Palestině třiceti tří svatých mučedníků.

Ve Ferentinu v Laciu svatého Ambrože centuriona, který při pronásledování Diokleciána po různých trápeních a nakonec poté, co prošel nezraněn ohněm utopen ve vodě, odešel k věčnému odpočinku.

V Miláně uložení sv. Simpliciána biskupa, proslulého ze svědectví svatých Ambrože a Augustina.

V Auxerre svatého Eleutéria biskupa.

V Nicomédii sv. Arsácia vyznavače, který za pronásledovatele Licinia, opustil vojenskou službu a žil osamělý život, zářil velkými ctnostmi: jak čteme, vyháněl démony a modlitbou zabil obrovského draka; nakonec předpověděl budoucí zkázu města a v modlitbě odevzdal svého ducha Bohu.

V Montpellier ve Francii uložení blahoslaveného vyznavače Rocha, který se znamením kříže osvobodil mnoho italských měst od moru. Jeho tělo bylo převezeno do Benátek a umístěno s velkou úctou do kostela, který mu byl zasvěcen.

V Římě svaté Serény, manželky Diokleciána Augusta, která bránila křesťany a sama byla umučna.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.