15.srpna

Nanebevzetí Panny Marie, Matky Boží.

V Krakov, v Polsku, svatého Hyacinta, z řádu kazatelů, vyznavače, kterého papež Klermernt VIII. zařadil do počtu svatých. Jeho svátek se slaví 17. tohoto měsíce.

V Alba Reale, v Maďarsku svatého Štěpána, maďarského krále a vyznavače, který, ozdobený božskými ctnostmi, nejprve obrátil Maďary na víru Kristovu a od Panny Marie v den jejího nanebevzetí byl přijat do nebe. Jeho svátek se z příkazu Inocence XI. se slaví zejména 2. září, v den, kdy křesťanská armáda statečně dobyla dobře vyzbrojenou budínskou pevnost na přímluvu svatého krále.

V Římě, na Via Appia svatého Tarsicia akolyty;  pohané ho našli, jak nese svátost Kristova Těla, a začali zkoumat, co nese. Považoval však za nedůstojné ukazovat perly vepřům; proto ho po dlouhou dobu klacky a kameny tloukli do hlavy, až skonal; když pak svatokrádežní pronásledovatelé prohledávali jeho tělo, nenašli svátost Kristouy ani v rukou ani v oděvu zabitého. Křesťané poté vzali tělo mučedníka a důstojně je pohřbili na hřbitově sv. Kallista.

V Tagaste v Africe svatého Alipia biskupa, někdejšího žáka sv. Augustina, později jeho společníka v obrácení, pomocníka v pastoračním úřadu, velkodušného spolubojovníka ve sporech s kacíři a nakonec účastníka stejné nebeské slávy.

V Soisson ve Francii sv. Arnolfa, biskupa a vyznavače.

V Římě svatého Stanislava Kostky, Poláka, novice Tovaryšstva Ježíšova a vyznavače, který získal během krátké doby mnoho zásluh za ochranu andělské nevinnosti. Papež Beedikt XIII. jej zapsal do seznamu svatých.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.