14. srpna

Vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

V Římě blahoslaveného Eusebia, kněze a vyznavače, kterého dal od ariánský císař Konstantin za to, že bránil katolickou víru, zavřít v místnosti svého domu, tam po sedm měsíců neustálé modlitby odpočinul v pokoji. Jeho tělo odnesli kněží Gregório a Orósio a pohřbili na hřbitově sv. Kallista na Via Appia.

V Apamei v Sýrii svatého Marcela, biskupa a mučedníka, kterého zabili rozzuření pohané, protože zničil chrám Jupitera.

V Todi v Umbrii, svatého Kalista, biskupa a mučedníka.

V Illyriku sv. Ursicia mučedníka, který za císaře Maximiána a správce Aristida byl po mnoha a různých mukách pro Kristovo jméno zabit mečem.

V Africe svatého mučedníka Demétria.

Na ostrově Aegina, svaté Atanásie vdovy, proslulé mnišským životem a darem zázraků.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.