12. srpna

Svaté Kláry panny, první ratolesti Chudých žen řádu menších bratří, která odešla předchozí den na věčnou svatbu s božským Beránkem.

Téhož dne svatých mučedníků Porkario, opata kláštera Lerinése a pěti set mnichů jeho společníků, kteří pro katolickou víru byi zabití barbary, a tak korunováni mučednictvím.

V Katanii na Sicílii svatého Euplia jáhna za Diokleciána a Maximiana Augusta, který byl po velmi dlouhou dobu mučen pro vyznání Pána, nakonec zabit mečem.

V Ausburgu sv Hilárie, která byla matkou blahoslavené mučednice Afry a dohlížela na její hrob; pro víru Kristovu ji upálili pronásledovatelé společně s jejími služebnicemi Degnou, Euprépií a Eunómií.

Ve stejný den v tomto městě trpěli také svatí Quiriak, Largión, Krescencián, Nimmie a Juliána spolu s dvaceti dalšími.

V Sýrii svatých mučedníků Makária a Juliána.

V Nicomédii svatých mučedníků Aniceta Konteho a jeho bratra Fotina s mnoha dalšími za císaře Diokleciána.

Ve Falérii v Toskánsku umučení svatých Graciliána a Felicissimy panny, jejichž tváře byly nejprve rozbity kameny pro vyznání víry; pak oba probodeni mečem, obdrželi vytouženou mučednickou korunu.

V Miláně uložení svatého Eusébia, biskupa a vyznavače.

V Bréscii, sv. Herkulána biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen