10. srpna

V Římě na Via Tiburtina blahoslaveného Vavřince Arcijáhna, kterého za pronásledování Valeriána po mnoha mukách, věznění, různých bičováních klacky, olověnými důtkami, hořícími pochodněmi nakonec opékali na železném roštu; jeho tělo pohřbil požehnaný Hypolit a kněz Justin na hřbitově Kyriaka v Campo Verano.

Ve Španělsku zjevení Panny Marie známé jako „della Mercede“; pod tímto názvem byl založen Řád na vykupování otroků. Tento svátek se slaví 24. září.

V Římě umučení sto šedesáti pěti svatých mučedníků za císaře Aureliána.

V Alexandrii památka svatých mučedníků, kteří při pronásledování Valeriána, a správce Emiliána, byli dlouho mučeni různými a krutými mukami, různým způsobem usmrceni získali korunu mučednictví.

V Bergamu svaté Asterie, panny a mučednice za pronásledování císařů Diokleciána a Maximiána.

V Kartágu svatých panen a mučednic Bassy, Pavly a Agatoniky.

V Římě svatého vyznavače Adeodata, který v sobotní den rozdával chudým to, co si během týdne vydělal prací vlastních rukou.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen