1. srpna

V Římě, na Eskvilínu posvěcení chrámu sv. Apoštola Petra v Okovech.

V Antiochii sedmi svatých bratří Makabejských mučedníků, kteří se svou matkou trpěli za krále Antiocha Epifana. Jejich ostatky, převezené do Říma, byly uloženy v chrámě Svatého Petra v Okovech.

Ve Vercelli svatého Eusébia, biskupa a mučedníka, který vyslán od císaře Konstanta k hlásat katolickou víru Scitopoli, v Palestině a pak Kapadócii a po návratu do svého sídla podstoupil mučednickou smrt za pronásledování od ariánů. Jeho památka se slaví také 15. prosince, v den, kdy byl vysvěcen na biskupa, a jeho svátek se slaví 16. prosince.

Nocera dei Pagani v Kampánii svatého Alfonse Marii Liguóri, zakladatele Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, biskupa u svaté Agáty dei Goti, vyznavače, který se vyznačoval horlivostí o spásu duší, četnými spisy a kázáním. Papež Řehoř XVI. ho zapsal katalogu svatých, papež Pius IX. ho jmenoval učitelem církve a Pius XII. nebeským patronem všech kazatelů a moralistů. Jeho svátek se slaví následující den.

V Římě na Via Latina svatých mučedníků kněze Bona, Fausta a Maura spolu s devíti dalšími, kteří jsou uvedeni ve Skutcích svatého papeže Štěpána.

Stejně tak v Římě umučení svatých panen Víry, Naděje a Lásky, dcer svaté Sofie, které za císaře Hadriana získaly korunu mučednictví.

Ve Filadélfii, v Arábii svatých mučedníků Cyrila, Akvily, Petra, Domiciána, Rufa a Menandra.

V Perge v Panfilii, svatých mučedníků Leoncia, Azia, Alexandra a šesti dalších rolníků, kteří byli sťati za pronásledování císaře Diokleciána a správce Flaviána.

Ve španělské Geroně svatého Felixe mučedníka, kterého po různých druzích muk dal Dacián dále trýznit, dokud neodevzdal svého ducha Kristu.

Na území Paříže svatého Justina mučedníka.

Ve Vienne, ve Francii biskupa sv. Vera.

Ve Winchesteru v Anglii sv. Etelvolda biskupa.

V okrsku Lieuvin, ve Francii sv. Nemésia vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen