8. května

Na hoře Gargano Zjevení sv. Archanděla Michaela, kterého papež Pius XII. jmenoval patronem a ochráncem radiologů a radioterapeutů.

V Krakově v Polsku svatého Stanislava, biskupa a mučedníka, kterého zabil zlý král Boleslav. Jeho svátek se slavil předchozí den.

V Miláně svatého Viktora mučedníka, maurského původu, který byl křesťanem od nejranějšího věku a vojákem císařské armády. Když ho Maximián nutil k obětovat modlám, rozhodně vytrval ve vyznání Pána, proto byl nejprve krutě zbit holemi, ale chráněn od Pána necítil žádnou bolest; pak byl polit tekoucím olovem, ale nebyl ani v nejmenším zraněn. Nakonec byl sťat, a tak dovršil své slavné mučednictví.

V Konstantinopoli sv. Agácia setníka, který byl za pronásledování Diokleciána a Maximiána odsouzen jako křesťan tribunem Firmem a soudcem Bibiànem ke krutému mučení a nakonec byl na příkaz prokonzula Flacina sťat. Jeho tělo bylo poté zázračně přeneseno na pobřeží Squillace v Kalábrii a tam slavně uloženo.

V Římě svatého papeže Bonifáce IV., který zasvětil Pantheon blahoslavené Marii Královně mučedníků.

Taktéž v Římě sv. papeže a vyznavače Benedikta II.

Ve Vienne ve Francii, svatého Dionysia, biskupa a vyznavače.

V Auxerre sv. Heladia Biskupa.

V klášteře Clairvaux na území Besansonu sv. Petra, který byl jako cisterciácký mnich jmenován biskupem Tarantasii v Savojsku.

V Ruremóndě v Géldrii sv. Viróna, skotského biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.