7. května

Svatého Stanislava, krakovského biskupa a mučedníka, který následujícího dne obdržel korunu mučednictví.

V Terracině v Kampánii blahoslavené Flávie Domitily, panny a mučednice, která byla dcerou sv. Plautily, sestry svatého mučedníka Flavia Klementa konzula a byla zasvěcena Bohu svatým závojem skrze papeže Klementa. Za pronásledování Domiciána byla pro svědectví Krista s mnoha dalšími deportována do exilu na ostrov Ponza, kde snášela dlouhé mučednictví. Nakonec přmístěna do Terraciny, kde velmi mnoho obyvatel přivedla k víře v Krista naukou a zázraky, uhořela v místnosti kde žila společně s pannami Eufrosinou a Teodorou a který byla podpálen na příkaz soudce, a dosáhla tak slavného mučednictví. Její svátek se však společně se svatými mučedníky Nereem, Achillem a Pankrácem slaví dvanáctého tohoto měsíce.

Ve stejný den památka svatého Juvenala mučedníka.

V Nikomédii svatých mučedníků bratří Flávia, Augusta a Augustina.

Tamtéž sv. Kvadráta mučedníka, který byl za pronásledování císaře Décia několikrát vystaven mukám, nakonec mečem popraven.

V Yorku v Anglii sv. Jana biskupa, známého svým životem a zázraky.

V Pavii sv. Petra biskupa.

V Římě se s velkou úctou připomíná uložení ostatků sv. Štěpána prvomučedníka, které byly v době papeže Pelagia přeneseny z Konstantinopole do Říma a uloženy do hrobky mučedníků v Campo Verano.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.