4. května

V Ostia Tiberina sv. Moniky vdovy, matky s. Augustina. kterou oslavuje v 6. díle svých Vyznání.

V palestinských dolech Fennénsi blahoslaveného Silvana, biskupa v Gaze, který byl za pronásledování císaře Diokleciána na rozkaz Galeria Maximiana spolu s mnoha svými kleriky korunován mučednictvím.

V Jerusalémě St. Cyriaka Biskupa, který byl za Juliana Apostaty zabit při návštěvě svatých míst.

V Kamerinu svatého Porfyra, kněz a mučedníka, který byl sťat v době císaře Décia a správce Antiocha poté co obrátil mnohé (včetně Venantia) k víře Kristově, .

V Palestině v dolech Fennénsi třiceti devíti svatých mučedníků, kteří byli odsouzeni k těžbě kovů, po týrání ohnivým železem a jiných mukách byli nakonec sťati.

V Lorchu v Rakousku svatého Floriána mučedníka, který byl za císaře Diokleciána na příkaz správce Aquilina hoden do řeky Ens s kamenem uvázaným na krku.

V Kolónii sv. Pavlína mučedníka.

V Tarsu v Cilícii umučení svaté Pelágie, panny a mučednice , která byla za císaře Diokleciána upálen v rozžhavené bronzové volské peci.

V Nicomédii svaté Antonie mučednice, která byla po dlouhou dobu mučena a sužována různými mukami, tři dny pověšena za paži a dva roky držena ve vězení. Nakonec ji dal správce Priscillián za vyznání Pána upálit.

V Miláně biskupa sv. Venéria, o jehož ctnostech svědčí sv. Jan Zlatoústý v jednom svém listě.

Na území Périgueux, svatého Sacerdota biskupa z Limoges.

V Hildesheimu v Sasku sv. Gotharda biskupa a vyznavače, kterého papež Inocenc II. zapsal do seznamu svatých.

V Auxerre sv. Kurkodoma jáhna,

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.