31. května

Svátek Panny Marie Královny.

V Římě svaté Petronily panny, dcery svatého Petra Apoštola, která pohrdla manželstvím s šlechtickou osobností Fiacco a poté, co získala tři dny na rozmyšlenou, zatím co čekala v půstu a modlitbě, třetího dne, jakmile přijala svátostného Krista, vydechla naposled.

V Aquilei svatých mučedníků sourozenců Kancia, Kanciána a Kancianilly ze slavného rodu Anici, kteří za císařů Diokleciána a Maximiána byli pro vytrvalost v křesťanské víře spolu se svým vychovatelem Protem popraveni mečem.

V Porto Torres, na Sardinii, sv. Krescenciána mučedníka.

Poblíž Komany v Pontu, vojáka svatého Hermia, který byl za císaře Antonína osvobozen s Boží pomocí z nesčetných a krutých muk, obrátil k víře v Krista svého kata a přiměl ho, aby se podílet se na stejné koruně mučednictví, byl však první, kdo byl sťat mečem.

Ve Veroně svatého biskupa Lupicina.

V Římě svatého Paskasia, jáhna a vyznavače, o kterém zmiňuje blahoslavený papež Řehoř.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.