3. května

V Jerusalémě nalezení posvátného kříže Páně v době císaře Konstantina.

V Římě na Via Nomentána umučení svatých mučedníků Alexandra prvního papeže, Evenzia a Teódola kněze. S nimi byl Alexander, který za císaře Hadriána a soudce Aureliana, spoután v řetězech uvězněn po mučidlech, drásání a pálení ohněm mu prorazili všechny končetiny a pak ho zabili . Evenzio a Theódolo po dlouhém věznění a pálení ohněm dosáhli palmy mučednictví.

V Nami sv. Juvenála, biskupa a vyznavače.

Na hoře Senário v Toskánsku svatých Sostenea a Ugucióna vyznavačů ze sedmi zakladatelů Řádu služebníků Panny Marie, kteří z nebe uvědoměni, ve stejný den a ve stejný čas s andělským pozdravem na rtech odešli z tohoto života. Jejich svátek a slavnost jejich společníků se však slaví 12. února.

V Konstantinopoli svatých mučedníků Alexandera vojáka a Antoníny panny. Ona byla za pronásledování Maximiána pod vedením správce Pesta odsouzena na hanebné místo, odkud ji Alexander v přestrojení odvedl, ale usekli jí ruce a oba společně uvrhli do ohně, a tak byli pro Krista slavně korunováni.

V Thebaidě svaté manžely x mučedníky Timoteje a Mauru dal ariánský prefekt po mnoha mukách přibít na kříž, na kterém viseli devět dní a upevňovali se ve víře, až skonali.

V Gherě v Carii svatých mučedníků Diodora a Rodopiána, kteří za pronásledovaní císaře Diokleciána byli ukamenováni od svých spoluobčanů.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.