28.května

Sv. Augustina, biskupa z Canterbury a vyznavače, jehož zrození pro nebe si připomínáme 26. dne tohoto měsíce.

Na Sardinii byli svatých mučedníků Emilia, Felixe, Priama a Luciaao, kteří v boji za Krista slavně korunováni.

V Chartres ve Francii svatý mučedník Karauno, který byl sťat za císaře Domitiana.

Stejně tak byli umučeni sv. Crescebs, Dioscórid, Pav el a Ellàdio.

V Tékui v Palestině svatých mučedníků, kteří byli v době Teodosia mladšího zabiti Saracény. Jejich posvátné relikvie křesťané uložili a chovali v nejvyšší úctě.

V Korintě svaté mučednice Elikónidy za císaře Gordiana. Nejdříve byla pod vedením správce Perenna postižena mnoha mukami; pak za Justina, jeho nástupce, byla znovu mučena, ale byla osvobozena anděly; nakonec ji uřezali ňadra, předhodili šelmám, pak mučili ohněm a nakonec sťali mečem, a tak dovršila mučednictví.

V Paříži sv. Germana, biskupa a vyznavače. Biskup Fortunato ve svých spisech vylíčil jeho velkou svatost a zásluhy a také zázraky, jimiž se proslavil.

V Miláně sv. Senatóra biskupa, proslulého ctnostmi i naukou.

V Urgelu ve španělské Tarragonése sv. Justa biskupa.

Ve Florencii, sv. Pavla, biskupa a vyznavače.

V Novaře vyznavače sv. Bernarda z Mentónu, který postavil velmi slavný klášter a hospic na hoře Mont Joux ve Valléských Alpách. Papež Pius XI. ho jmenoval nebeským patronem obyvatelů a návštěvníků Alp a také horolezců.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.