26. května

V Římě sv. Filipa Neri, kněze a vyznavače, zakladatele oratoří, známého svým panictvím, darem proroctví a zázraků.

Taktéž v Římě svatého Eleutéria, papeže a mučedníka, který obrátil mnoho vznešených Římanů na víru Kristovu, a poslal Damiána a Fugácia do Velké Británie, kde pokřtili krále Lucia spolu s manželkou a téměř vším lidem.

V anglickém Canterbury sv. Augustina biskupa vyznavače, kterého tam spolu s dalšími poslal blahoslavený papež Řehoř kázat Angličanům svaté Kristovo evangelium, a tam proslavený ctnostmi a zázraky odpočinul v Pánu. Jeho svátek se slaví 28. tohoto měsíce.

V Aténách blahoslaveného Kvadráta, učedníka apoštolů, který při pronásledování Hadriána svou vírou a svým působením, spojil církev rozptýlenou po velkém teroru a představil tomuto císaři velmi užitečnou knihu na obranu křesťanského náboženství.

V Římě svatých mučedníků Simitria kněze a dvaadvaceti dalších křesťanů, kteří podstoupili mučednickou smrt za vlády Antonia Pia.

Ve Vienne ve Francii sv. Zachária, biskupa a mučedník, který byl umučen za císaře Trajána.

V Africe svatého mučedníka Kvadráta, k jehož oslavě promluvil svatý Augustin.

V Todi v Umbrii svatých mučedníků Felicisima, Heraklia a Pavlína.

Na území Auxerre stětí mučedníka svatého Priska spolu s velkým množstvím křesťanů.

V Quito v Ekvádoru sv. Marie Anny od Ježíše de Parédes z třetího řádu sv. Františka, slavné pro askezi a lásku k bližnímu, kterou papež Pius XII. zapsal do katalogu svatých panen.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.