23. května

Den Letnic, kdy Duch svatý sestoupil na učedníky v Jeruzalémě v podobě ohnivých jazyků.

23. května

Poblíž Langres ve Francii umučení biskupa sv. Desidéria, který, když viděl, že jeho lid je trýzněn armádou Vandalů, představil se jejich králi a žádal ho, aby byl k nim připojen. Když král nařídil, aby ho okamžitě zabili, ochotně nabídl svou šíji za ovce, které mu byly svěřeny, a udeřen mečem odešel ke Kristu. Mnoho dalších věrných z jeho stáda s ním trpělo a bylo pohřbeno na stejném místě.

Ve Španělsku svatých mučedníků Epitioka biskupa a Basilea.

Na území Lyonu svatého mučeníka Desideria, biskupa z Vienne, který byl ukamenován na rozkaz krále Theodorica.

V Africe svatých mučedníků Kvinciniána, Lucia a Juliána, kteří si při pronásledování Vandalů zasloužili věčnou korunu.

V Kapadócii památka svatých mučedníků, kterým si při pronásledování Maximiána Galeria nejdříve zlámali nohy a pak je zabili.

V Mezopotámii mučedníků, pověšených hlavou dolů, dušených dýmem a upálených na pomalém ohni.

V Sinnadě ve Frýgii sv. Michala biskupa.

Ve stejný den sv. Mercuriala biskupa.

V Neapoli v Kampánii svatého biskup Eufébia.

V Římě sv. Jana Křtitele De Rossi, kněze a vyznavače, známého svou trpělivostí a láskou k evangelizaci chudých.

V blízkosti Nórcie svatých mnichů Eutychia a Florence, o nichž se zmiňuje blahoslavený papež Řehoř V.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.