22. května

Vigilie Seslání Ducha Svatého.

22. května

V Římě svatých mučedníků Faustina, Timotea a Venusta.

V Africe svatých mučedníků Casta a Emilio, kteří dokonali své mučednictví v plamenech ohně. Jak píše blahoslavený Cyprián, poraženi při prvním utkání, stali vítězi svého Pána ve druhé bitvě tím, že byli silnějšími než oheň, kterému se nejdřív nejdříve poddali.

V Komaně, v Pontu svatého Basiliska mučedníka, který byl za císaře Maximiana a správce Agrippy obut do železných bot s rozžhavenými hřeby a po mnoha dalších mukách byl nakonec sťat a svržen do řeky, a tak získal slávu mučednictví.

Na Korsice svaté panny Julie mučednice, která skonala přibitá na kříži.

Ve Španělsku svaté Kvitérie panny a mučednice.

V Ravénně svatého Marciana, biskupa a vyznavače.

V Pistoii v Toskánsku blahoslaveného Attóna biskupa z řádu sv. Benedikta.

Na území Auxerre blahoslaveného Romana opata, který žil nejdříve jako benediktin v jeskyni. Poté odešel do Galie, založil tam klášter a zanechal po sobě mnoho svatých žáků.

V Aquinu svatého Folka vyznavače.

V Auxerre sv. Heleny panny.

V Cascii v Umbrii svaté Rity vdovy, řeholnice z řádu poustevníků svatého Augustina, která po skončení pozemského sňatku milovala pouze věčného manžela Ježíše Krista.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.