21. května

Svatého biskupa Valenty zabitého spolu se třemi dětmi.

V Alexandrii připomínka svatých mučedníků Sekunda Preteho a dalších, kteří byli ve svatých dnech Letnic za císaře Konstantia krutě zabiti na příkaz ariánskélho biskupa Georga.

V Mauritánii v Cesariénse svatých mučedníků jáhnů Timotea, Polia a Eutychia, kteří si šířením božského slova ve stejné oblasti vysloužili mučednicou korunu.

V Cesaréi v Capadócii svatých mučedníků Polieuta, Viktora a Donáta.

Ve španělské Cordobě sv. Sekundina mučedníka.

Ve stejný den svatých mučedníků Sinésia a Teopompa.

V Cesarei Filipově svatých mučedníků Nikostrata a Antiocha tribunů spolu s dalšími vojáky.

V Alexandrii připomínka svatých biskupů a kněží, kteří byli od ariánů posláni do exilu a zasloužili být přidruženi ke svatým vyznavačům.

V Nice poblíž řeky Varo svatého Hospicia vyznavače, který se vyznačoval velikou zdrženlivostí a duchem proroctví.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.