20. května

V Aquile v Abruzzách , sv. Bernardina ze Sieny, kněze z Řádu minoritů a vyznavače, který osvěcoval Itálii slovem i příkladem.

V Římě svaté Plautilly, ženy konzula, sestry blahoslaveného mučedníka konzula Klementa Flavia a matky blahoslavené mučednice Flavie Domitilly panny. Byla pokřtěna svatým apoštolem Petrem, proslula slávou všech ctností a odešla k Pánu v pokoji.

Stejně tak v Římě, na Via Salaria, svaté Basilly panny, která byla z královského rodu a odkázala velmi významného nápadníka; byla obviněna jako křesťanka a Galliénus Augustus nařídil, aby ženicha přijala, jinak zahyne mečem; a protože tato panna odpověděla, že má za manžela Krále králů, byla probodena mečem.

V Nimes ve Francii svatého Baudélia mučedníka, kterého zajali pohané a nechtěl obětovat modlám, nýbrž neochvějně vytrval ve víře v Kristově i za cenu mučení a smrti, a tak získal palmu mučednictví.

V Eděsse poblíž Aiasu v Cilicii svatých mučedníků Taleléa, Astéria, Alexandra a druhů, kteří přijali mučednicou smrt pod císařem Numeriánem..

V Thebaidě sv. Akvila mučedníka, který byl pro Krista rozdrásán ocelovými hřebeny.

V Bourges v Aquitanii svatého Austregisila, biskupa a vyznavače.

V Brescii sv. Atastazia biskupa.

V Pavii sv. Teodóra biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.