18. května

V Kamerinu sv. Venanzia mučedníka, který za vlády císaře Décia a sprá vce Antiocha získal palmu vítězství v patnácti letech, když byl popraven společně s deseti dalšími.

V Ravenně svatého Jana I.. papeže a mučedníka, který byl podvodně předvolán k ariánskému králi Teodorikovi, dlouhou dobu byl mučen ve vězení a položil život za pravou víru. Jeho svátek se slaví dvacátého sedmého dne tohoto měsíce, v den, kdy bylo jeho posvátné tělo přeneseno do Říma a pohřbeno v bazilice San Petra, knížete apoštolů.

Ve Spoletu sv. Felixe biskupa, který za císaře Maximiána získal palmu mučednictví.

V Heraklei v Egyptě biskupa sv. Potamona, který žil nejprve jako vyznavač za Maximiana Galéria; poté byl za císaře Konstantina a ariáského správce Filagria korunován mučednictvím. S velkou chválou ho oslavovali svatí otcové církve Atanáš a Epifanius.

V Egyptě sv. Dioskora lektora, proti kterému vladař použil mnoho různých muk, dokonce mu strhával nehty a pálil boky hořícími pochodněmi, ale katané zděšeni nádherou nebeského světla, padali na zem; nakonec Dioskor, spálený rozžhavenými deskami dosáhl palmy mučednictví.

V Ankaře v Galacii sv. Teodota mučedníka a sedmi svatých panen a mučednic, to je Tekusy, Teodotovy tety, Alessandry, Klaudie, Fainy, Eufrasie, Matrony a Julity. Ty byly nejprve poslány do nevěstince, ale s Boží ochranou zůstaly nedotčené; poté s kameny přivázanými ke krku byly utopeny v bažině. Jejich ostatky vyzvedl a důstojně pohřbil Teodot a za to byl krutě mučen a popraven mečem.

V Upsale ve Švédsku, sv. Ericha, krále a mučedníka.

V Římě sv. Felixe, vyznavače z řádu kapucínů, kterého pro jeho evangelickou prostotu a dobročinnost papež Klement XI. zapsal do katalogu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.