16. května

V Praze v Čechách svatého Jana Nepomuckého, kanovníka metropolitního chrámu, který byl svržen do řeky Vltavy, protože odmítl porušit svátostné tajemství, a získal palmu mučednictví.

V Gubbio sv. Ubalda, biskupa a vyznavače, proslulého svými zázraky.

V Auxerre umučení svatého Pelegrina, prvního biskupa tohoto města. Byl Poslán do Francie spolu s dalšími duchovními blaženým papežem Sixtem II. a po horlivém hlásání evangelia byl odsouzen k smrti, a tak si zasloužil věčnou korunu.

V Persii svatých mučedníků biskupa sv. Auda, sedmi kněží, devíti jáhnů a sedmi panen, kteří za krále Isdegerda mučeni různým způsbem získali slávu mučedníků.

V Isaurii svatých mučedníků Aquilina a Viktoriana.

V Usule v Africe svatých mučedníků Felixe a Genadia.

V Palestině umučení svatých mnichů, zabitých Saracény v klášteře Svatého Sáby.

V polském Janově poblíž Pinska svatého Ondřeje Boboly, kněze Tovaryšstva Ježíšova, který poté, co od rozkolníků vytrpěl nesčetné druhy muk, získal slavnou mučednickou korunu.

V Amiens ve Francii sv. Honoráta biskupa.

V Le Mans ve Francii biskupa Donnola.

V Mirandole v Emilii sv. Posidia biskupa v Kalamě v Numidii, žáka svatého Augustina; je autorem jeho životopisu.

V klášteře Eanachduin v Irsku výročí úmrtí svatého Brendana, kněze a opata z Clonfertu.

V Troyes ve Francii vyznavače sv. Fidola.

Poblíž Freju ve Francii svaté Maximy panny, která se vyznačovala množstvím ctností.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.