15. května

Sv. Jana Křtitele de La Salle, kněze a vyznavače zakladatele Kongregace bratří křesťanských škol. Zesnul v Pánu 7. dubna.

Ve Španělsku svatých Torkváta, Tesifónta, Sekundy, Indalésia, Cecilia, Hesychia a Euphrasia, kteří vysvěceni v Římě svatými apoštoly na biskupy, byli posláni do Španělska kázat Boří slovo. Poté, co evangelizovali různá města a bezpočet vyznavačů víry v Krista, zemřeli na různých místech v této oblasti; to je Torquàto v Kadice, Tesifónt ve Virze, Sekund v Avile, Indalésius v Pasqueně, Cecilio v Elvíře, Hesychius na Gibraltaru a Eufrasius v Andujaru.

V Terranově, na Sardinii sv. Simplicia, biskupa a mučedníka, kterého v době Diokleciána a pod správou vladaře Barbara byl proboden kopím a dosáhl tak slávy mučednictví.

V Evoře v Portugalsku sv. Mància mučedníka.

Na ostrově Chios svatého Izidora mučedníka. V bazilice postavené na jeho počest je studna, do které byl údajně vhozen a jejíž voda často uzdravuje nemocné, kteří se jí napijí.

V Larapsaco v Helespontu umučení svatých mučedníků Petra, Ondřeje, Pavla a Dionisia.

V Auvergne ve Francii svatých mučedníků Kasia, Viktorina, Maxima a druhů.

V Gheelu v Brabantsku svaté Dymphny, panny a mučednice, dcery irského krále, které její otec uťal hlavu, protože setrvala ve víře v Krista a zachovala panenství.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.