14. května

V Tarsu v Cilicii, svatého Bonifáce mučedníka, který byl umučen za Diokleciána a Maximiána a poté přenesen do Říma a pohřben na Via Latina.

Ve Francii sv. Poncia mučeníka, který svým kázáním a důmyslem obrátil dva vladaře z Filip k víře Kristově a byl pod Valerianem a Galliénem umučen.

V Sýrii svatých mučedníků Viktora a Korony umučených za císaře Antonína. Viktora soudce Sebastian sužoval různými a strašnými mukami. Když Korona, manželka jednoho z vojáků, začala veřejně nazývat Viktora požehnaným pro jeho vytrvalost v mukách, spatřila dvě koruny sestupující z nebe, jednu pro Viktora a druhou pro sebe; když to všem přítomným dosvědčovala, byla roztržena mezi dvěma stromy, zatímco Viktor byl sťat.

Na Sardinii svatých mučedníků Justy, Justina a Enedina.

V Perento v Toskánsku svatého Bonifáce Biskupa, který (jak uvádí blahoslavený papež Řehoř) již od dětství se vyznačoval svatostí a zázraky.

Ve vesnici Betharram v diecézi Baióna sv. Michala Garicoita, vyznavače zakladatele Kongregace misijních kněží Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, proslulého apoštolskou horlivostí, kterého Pius XII. vyzdvihl do slávy svatých.

V Nice v Piemontu svaté Marie Dominiky Mazzarello, spoluzakladatelky Dcer Panny Marie Pomocnice, kterou pro její pokoru, rozvážnost a velkou lásku zapsal papež Pius XII. do katalogu svatých panen.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.