13. května

Na hoře Olivetské Nanebevstoupení našeho Pána Ježíše Krista.

13. května

Svatého Roberta Bellarmina z Tovaryšstva Ježíšova, kardinála a bývalého biskupa v Kapui, vyznavače a učitele církve, jehož úmrtí se připomíná sedmnáctého září.

V Římě výročí zasvěcení chrámu původně zvaného Pantheon jako starověký chrám všech bohů, který za císaře Phoca na počest požehnané vždy Panny Marie a všech svatých mučedníků požehnaný papež Bonifác čtvrtý očistil od všehio pohanského Později papež Řehoř IV. stanovil, že každoroční slavnost tohoto zasvěcení bude slavena v celé církví a také na počest všech svatých prvního listopadu.

V Konstantinopoli umučení svatého Mucia, kněze a mučedníka, který byl za císaře Diokleciána a prokonzula Laodicia nejprve v Makedonii v Amphipolisu za vyznání Krista byl mučen mnoha bolestmi a poté odveden do Byzance, kde byl popraven.

V Alexandrii památka mnoha svatých mučedníků zabitých bludařem Ariem pro katolickou víru v kostele Teóna.

V Heracléi v Tracii svátek sv. Glicérie, římské mučednice, která byla za císaře Antonina a vrchního Sabina odouzena mnoha a krutým mukám, ale božskou pomocí zůstzala neporušen, až nakonec byla v cirku vydána šelmám, z nichž jedna ji kousla tak, že odevzdala ducha Bohu.

V Utrechtu sv. Serváce, biskupa v Tongrern. Na znamení jeho zásluh, zatímco v zimě sníh pokryl vše kolem, nikdy nepadal na jeho hrobku, dokud nad ní nebyla z iniciativy občanů postavena bazilika.

V Palestině sv. Jana Silenzária, který poté, co se zřekl biskupství v Colónia v Arménii, vedl klášterní život na lauře  sv. Sáby, kde nakonec svatě skonal.

V La Puye, v diecézi Poitiers, sv. Ondřeje Hubérta Fourneta, vyznavače. Spolu se zakladatelkou Institutu dcer sv Kříže je papež Pus XI. zapsal do seznamu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.