12. květa

Vigilie Nanebevstoupení našeho Pána Ježíše Krista.

V Římě v bazilice svatého Petra Litaniae Minores.

12. května

V Římě na Via Ardeatina umučení svatých bratři Nérea a Achillea, kteří nejprve s Flavií Domitillou jako eunuchové snášeli dlouhý exil pro Krista na ostrově Ponza; pak byli mučeni velmi krutým bičováním; poté byli konzulem Minuciem Rufusem nuceni skřipcem a plameny, aby obětovali modlám; odpověděli, že byli pokřtěni blahoslaveným Petrem Apoštolem a žádném případě nemohou souhlasit. Proto byli sťati. Jejich posvátné relikvie spolu s relikviemi Flavie Domitilly z Diakonie svatého Adriana byly předchozího dne slavnostně přeneseny do jejich starodávného a znovu obnoveného, chrámu, zde umístěny a zachovány na příkaz papeže Klementa VIII., který poté stanovil, že dnešního dne se bude slavit také svátek blahoslavené Domitilly panny, jejíž umučení se připomíná sedmého tohoto měsíce.

Podobně v Římě, na Via Aurelia mučedníka sv. Pankráce, který byl za Diokleciána jako čtrnáctiletý sťat mečem.

V Salamině na Kypru sv Epifania biskupa který vynikal všestrannou vzdělaností a také svatostí svého života, horlivostí pro katolickou víru, dobročinnost vůči chudým a darem zázraků.

V Konstantinopoli sv. Germana biskupa, který vynikal ctnostmi a naukou a s velkou odvahou káral Lva Isaurica za vydání ediktu proti svatým obrazům

V Trèviru sv. Modoalda biskupa.

V Římě svatého Dionýsia, strýce mučedníka sv. Pankráce.

V Arginu na Sicílii svatého kněze Filipa, který byl poslán římským papežem na tento ostrov, převedl jeho velkou část ke Krista. Jeho svatost se projevuje zejména při převýchově vyvrhelů.

Ve městě Calzada ve Španělsku, svatého Dominika vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.