11. května

 Svatých apoštolů Filipa a Jakuba. Z nich Filip poté, co získal pro Krista téměř celou Skytii, byl u Hierapole přibit na kříž, zavalen kameny a tak slavně skonal. Jakub nazývaný bratr Páně jako jeruzalémský biskup byl svržen z chámového cimbuří a s polámanými kostmi po úderu klackem do hlavy skonal. Byl pochován blízko chrámu.

V Římě, na Via Salaria blahoslaveného Antima kněze, který byl po mnoha významných dílech ctnosti a kázání za Diokleciánova pronásledování uvržen do Tibery, ale osvobozen andělem, vrátil se zpět do své oratoře; potom byl sťat a odešel vítězně do nebe.

Na stejném místě svatý Evéllia mučedníka který z rodiny Neronovy u příležitosti mučednictví sv. Torpéta uvěřil v Krista, pro kterého byl také sťat.

Podobně v Římě na Via Salaria svatých mučedníků Maxima, Basa a Fabia za císaře Dekleciána.

V Osimu v Piceno svatých mučedníků jáhna Sisinia, Dioklézia a Florence, učedníků sv. kněze Antima, kteří byli za Diokleciána ukamenováni.

V Kamerinu svatých mučedníků Anastasia a druhů zabitých při pronásledování Décia a správce Antiocha.

Ve francouzské Vienne svatého Mamérta biskupa, který při hrozbě bezprostředního kerveprolití zavedl v tomto městě slavnostní modlitbu Litanií po dobu tří dnů před Nanebevstoupením Páně. Tento obřad byl pak přijat a schválen pro celou církev.

V Souvigny ve Fràncii uložení svatého Maióla, opata z Cluny, jehož život byl bohatý na svaté zásluhy.

V Neapoli v Kampánii svatého Františka Girolamy narozeného v Grottaglii, vesnici v diecézi Taranto, kněze Tovaryšstva Ježíšova a vyznavače, muže s vynikající láskou a trpělivostí při nápravě hříšníků, kterého Papež Řehoř XVI. zapsal do katalogu svatých.

V Sanseverinu, v Picèno svatého Illumináta vyznavače.

V Càgliari, v Sardéně, svatého Ignáce z Lakony, vyznavače z řádu kapucínů dětí, který se proslavil pokorou, láskou a zázraky pro které ho papež Pius, dvanáctý zařadil mezi světce. V. A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen.