10. května

V Římě pouť v bazilice Santa Maria Maggiore minor. 10. května

Svatého Antonína z Řádu kazatelů, biskupa ve Florencii a vyznavače, jehož úmrtí si připomínáme 2. května.

V Římě na Via Latina svatých mučedníků Gordiana a Epimaka. Prvního z nich byl pro vyznání Kristova jména, v době Juliána l’Apostaty, dlouho bitý olověnými biči nakonec sťat. Byl v noci pohřben křesťany na stejné ulici v kryptě, kam byly uloženy krátce před tím ostatky sv. Epimaka mučedníka z Alexandrie, kde položil život pro vírou Kristovu 12. prosince.

V zemi Hus svatého proroka Joba, muž es úžasnou trpělivostí.

V Římě blahoslaveného Kalepodia, kněze a mučedníka , kterého dal zabít císař Alexander a jeho tělo dal vláčet po městě a vhodit do Tibery.. Později je nalezl a pohřbil papež Kalist. Stejně byl popraven konzul Palmácius i se svou ženou, dětmi a čtyřiceti dvěma dalšími mučedníky obou pohlaví z jeho domu; taktéž byl popraven senátor Simplicius s manželkou a šedesáti osmi dalšími členy z jeho rodiny; a dále ještě sv. Felix a jeho manželka Blanda. Jejich hlavy pak byly pro výstrahu křesťanmů rozvěšeny na různých branách Říma.

Podobně v Římě v Centocelle na Via Latina svatých mučedníků Quarta a Quinta, jejichž těla byla převezena do Kapui.

Blízko Lentini na Sicílii svatých mučedníků Alfia, Filadelfa a Cirina

Ve Smyrně Svatého Dioskorida mučedníka.

Poblíž Taranta svatého Katalda biskupa proslulého zázraky.

V Madridu kněze svatého Izidora rolníka, kterého proslavily jeho zázraky a kterého zapsal do seznamu svatých papež Řehoř XV. společně se světci Ignácem, Františkem Xaverským, Terezií a Filipem Neri.

V Miláně nalezení svatých mučedníků Nazaria a Celsa. Našel je sv. biskup Ambrož. Tělo Nazaria bylo ještě potřísněno čerstvou krví. Spolu s ním našel tělo požehnaného chlapce Celsa, kterého krmil sám Nazarius. Všechny dal přenést do baziliky Apoštolů. S nimi uložil i Anolina, zabitého mečem za pronásledování Nerona dvacátého osmého července, v den, kdy se slaví svátek jejich slavného mučednictví.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vynavačů a svatých panen.