1. května

Slavnost svatého Josefa dělníka, snoubence Panny Marie, vyznavače a patrona dělníků.

V Římě památka svatého Pia V. z Řádu kazatelů, papeže a vyznavače, který statečně a zdárně usiloval o obnovení církevní kázně, vymýcení herezí a svržení nepřátel křesťanského jména. Spravoval církev svým svatým životem a svatými zákony. Jeho svátek se však slaví pátého května .

V Egyptě proroka Svatého Jeremiáše, kterého lid ukamenoval; zemřel poblíž Tafny, kde byl také pohřben. U jeho hrobky (jak uvádí svatý Epifan) se věřící obvykle modlí a prachem ošetřují hadí kousnutí.

Na území Viviers ve Francii sv. Andeoia podjáhna, kterého blažený Polykarp, biskup ze Smyrny, spolu s dalšími poslal z východu do Francie, aby kázali Boží slovo. Tam byl za císaře Severa zbit trnitými holemi a nakonec poté, co rozbili jeho hlavu dřevěným mečem na čtyři části ve tvaru kříže, dovršil své mučednictví.

V Huesce ve Španělsku svatých mučedníků Horencia a Pacience.

Vesnice Coulmiers na území Orléans ve Francii byla místem mučednické smrti svatého Zikmunda, krále Burgunského, kterého shodili do studny, odkud slavně zazářil svými zázraky. Jeho posvátné tělo bylo nakonec vytaženo ze studny, převezeno do klášterního chámu sv. Mořice v Agaune v diecézi Sion a tam důstojně pohřbeno. (Větší část Zikmundových ostatků koupil roku 1365 Karel IV; od té doby je sv. Zikmund řazen k českým světcům a patronům české země. Je též ochráncem kajícníků.)

V Auxerre svatého Amatora, biskupa a vyznavače.

V Auchu ve Francii svatého biskupa Orencia.

V Elwy v Anglii svatého Asafa biskupa jehož jméno bylo později dáno jeho biskupskému městu.

Ve Forlì sv. Pelegrina, z Řádu služebníků Panny Marie.

V Bérgamo svaté Gráty vdovy.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.