9. dubna

V Judsku svaté Marie Kleofášovy, kterou sv. Jan Evangelista nazývá sestrou nejsvětější Matky Boží Marie, a říká, že byla s ní u Ježíšova kříže.

V Antiochii svatého Prokora, který byl jedním z prvních sedmi jáhnů, a proslul vírou a zázraky a byl korunován mučednictvím.

V Římě svatých mučedníků Demetria, Koncesa, Hilaria a druhů.

V Cesaréi v Kapadócii svatého Eupsichia, který za to, že zboural ve Fortunin chrám, za Juliana Apostaty podstoupil mučednictví.

V Africe svatých mučedníků Massulitánů, v jejich výroční den den promluvil svatý Augustin.

V Sirmiu umučení sedmi svatých panen a mučedníků, kteří si zasloužili věčný život tím, že společně zaplatili cenou své krve.

V Diarbekiru v Mezopotámii sv. Akácia biskupa, který roztavil a prodal chrámové nádoby, aby získal prostředky na vykoupení otroků.

V Rouenu sv. Huga, biskupa a vyznavače.

Ve městě Die ve Francii svatého biskupa Marcela, známého pro své významné zázraky

V Monsu u Heternalu blažené Valdetrudy, která proslula svatostí života a zázraky.

V Římě v chrámě samotného svatého Augustina uložení ostatků svaté Moniky, matky blahoslaveného biskupa Augustina, který je převezl z Ostie do Říma za pontifikátu papeže Martina V.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.