8. dubna

Památka svatých Herodióna, Asynkrita a Flegona, o nichž se sv. Pavel Apoštol zmiňuje v dopise Římanům.

V Alexandrii sv. Edesia mučedníka, bratra požehnaného Affiana, který v době císaře Maximiana Galeria veřejně vyčítal bezbožnému soudci, že předal lvům panny zasvěcené Bohu, proto ho vojáci zajali a krutě trápili pro Krista a utopili v moři.

V Africe svatých mučedníků Januára, Maximy a Makarie.

V Kartágu, svatá Koncesy mučednice.

V Korintě požehnaného Dionysia biskupa, který s velkou erudicí a milostí v kázáním božského slova poučoval nejen lidi svého města a provincie, ale také prostřednictvím dopisů biskupy jiných provincií a měst; a měl takovou úctu k římským papežům, že v neděli veřejně četl v chrámě jejich dopisy. Žil v dobách Marca Antonína  Lucia Vera    a Aurélia Komoda.

V Tours ve Francii sv. Perpétua biskupa, muže obdivuhodné svatosti.

Ve Ferentinu v Laziu sv. Redenta biskupa, o kterém zmiňuje blahoslavený papež Řehoř.

Blízko Como sv. Amancia, biskupa a vyznavače

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.