7. dubna

V Rouenu svatého Jana Křtitele de La Salle, kněze a vyznavače, který se vyznamenal péčí vzdělávání obzvláště chudé mládeže a který se zasloužil o náboženství i občanskou společnost tím, že založil Kongregaci bratří křesťanských škol. Papež Pius XII. ho jmenoval zvláštním nebeským patronem učitelů zvláště dětí a dospívajících. Jeho svátek se slaví 15. května.

V Africe svatých mučedníků Epifania biskupa, Donáta, Rufina a třinácti dalších.

V Alexandrii sv. Peléusia, kněze a mučedníka.

V Sinopě v Pontu dvou set svatých mučedníků.

V Cilicii byl sv. Kalliopa mučedníka, který za prefekta Maximiána po mnohém mučení byl ukřižován hlavou dolů a tak ozdoben vznešenou korunou mučednictví.

V Nicomédii sv. Cyriaka a deseti dalších mučedníků.

Ve Veroně sv. Saturnina, biskupa a mučedníka.

V Římě svatéo Egesipa, který žil v době apoštolů, odešel do Říma za papeže Anicét, zůstal tam až do doby Eleutéria a jednoduchým stylem zapsal dějiny církevních aktů o mučednících Páně ve své době, aby tak písemně zaznamenal život těch, které napodoboval.

V Sýrii svatého Afrata poustevníka, která v době Valenta svými zázraky bránil katolickou víru proti ariánům.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.