6. dubna

V Miláně sv. Petra z řádu kazatelů mučedníka zabitého od bludařů pro katolickou víru. Jeho svátek se však slaví dvacátého devátého dubna.

Na Velehradě na Moravě skonání svatého Metoděje, biskupa a vyznavače, který spolu se svým bratrem biskupem svatým Cyrilem, jehož úmrtí se připomíná 14. čtrnáctého února, přivedl ke Kristu mnoho slovanských národů a jejich vladaře. Jejich svátek se se však slaví 5. července.

V Makedonii svatých mučedníků Timotea a Diogena.

V Persii sto dvaceti svatých mučedníků.

V Askaloně v Palestině umučení svatých Platonida dalších dvou druhů.

V Kartágu mučedníka sv. Marcelina, kterého kvůli obraně katolické víry zabili kacíři.

V Dánsku svatého Viléma Abbota, známého pro jeho život a zázraky.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.