5. dubna

Ve Vannes, v Bretani, svatého Vincence Ferrerského z Řádu kazatelů, vyznavače, který byl mocný v díle i v slovu a získal mnoho tisíc nevěřících na Krista.

V Africe umučení svatých mučedníků, kteří byli při pronásledování ariánského krále Genserika   zabiti v kostele na Velikonoční neděli. Mezi nimi byl lektor, když zpíval na kazatelně „Aleluja“ a byl zasažnen šípem do krku.

Téhož dne byl jako mučedník korunován sv. Zeno, který byl namočený do smoly, vhozen do ohně a proboden kopím.

Na ostrově Lesbos pěti svatých panen, které zabity mečem.

V Soluni svatá Irény panny, která poté, co ukryla posvátné knihy proti Diokleciánovu ediktu, na jeho příkaz byla uvržena do vězení, pak probodena šípem a spálena v ohni; s ní podstoupily mučednickou smrt i její sestry Agape a Chiónia.

V Palmě na ostrově Mallorca svaté Kateřiny Thomasové, panny, řeholnice z Řádu svatého Augustina, kterou papež Pius XI. zapsal počtu svatých Panen.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.