4. dubna

V Seville ve Španělsku byl uložen svatý Isidor, biskup, vyznavač a učitel církve, proslulý svou svatostí a učením, který svou horlivostí pro katolickou víru a dodržování církevní kázně ozdobil Španělsko.

V Miláně byl uložen svatý Ambrož, biskup, vyznavač a učitel církve, díky jehož horlivosti, kromě jiných obdivuhodných skutků v oblasti učení a zázraků, se v době ariánské hereze téměř celá Itálie vrátila ke katolické víře. Jeho svátek se slaví 7. prosince, v den, kdy byl vysvěcen milánským biskupem.

 V Soluni byli za císaře Maximiána a správce Faustina vrženi do moře s kamenem přivázaným na krku svatí mučedníci Agathopodus jáhen a Theodolus lektor, kteří vyznávali křesťanskou víru.

V Konstantinopoli svatého mnicha Platona, který po mnoho let bojoval s neúnaným duchem proti kacířům, kteří ničili svaté obrazy.

V Palestině svatéo   Zósima poustevníkat, který se postaral o pohřeb svaté Marie Egyptské.

V Palermu sv. Benedikta z Filadelfie, přezdívaného Maur pro černou barvu pleti, z řádu menších bratří, zpovědníka, který se proslavil zázraky a ctnostmi, spočinul v Pánu a papež Pius VII. ho zapsal do seznamu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačůů a svatých panen.