30. dubna

Svaté Kateřina ze Siény, panny, z třetího řádu svatého Dominika, která předešlý den odešla za nebeským manželem.

V Saintes ve Francii blahoslaveného Eutropia, biskupa a mučedníka, kterého posvětil za biskupa papež svatý Klement a poslal jej do Francie hlásat svědectv´í o Kristu.

Ve španělské Kordobě svatých mučedníků Amatóra kněze, Petra mnicha a Ludvíka.

V Novaře sv. Vavřince kněze a několik dětí mučedníků, které mu byly svěřeny, aby je vzdělával.

V Alessandrii svatých mučedníků knězze Afrodisia a třiceti dalších.

V Lambése v Numidii svatých mučedníků Mariana lektora a Jakuba jáhna. První, poté, co již za vyznání Krista překonal mučení za Déciova pronásledování, byl znovu zajat se svým nejslavnějším přítelem; a oba byli po krutých a hořkých mučeních obdivuhodně dvakrát utěšeni božskými zjeveními a nakonec spolu s mnoha dalšími byli popraveni mečem.

V Efezu mučedníka sv. Maxima korunovaného za Deciova pronásledování.

Ve Fermu v Picèno sv. Sofie panny a mučednice.

V Evoréi v Epiru sv. Donata biskupa, který zazářil svou obdivuhodnou svatostí v době císaře Theodosia.

V Neapoli v Kampanii biskupa sv. Pomponia.

V Londýně v Anglii St. Erkonvalda biskupa, proslulého mnoha zázraky.

V Chiéri poblíž Turína sv. Josefa Benedikta Kottolenga, vyznavače, zakladatele Malého domu Božské Prozřetelnosti; vyznamenal důvěrou v Boha a dobročinností vůči chudým. Papež Pius XI. ho zapsal do slávy svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.