3. dubna

Ve Vannes v Malé Bretani zemřel svatý Vincent Ferréri z řádu kazatelů, zpovědník, který svými mocnými skutky a kázáním obrátil ke Kristu mnoho tisíc nevěřících.

V Africe se konají pašije svatých mučedníků, kteří byli během pronásledování ariánského krále Genserika zabiti v kostele o Velikonocích. Jeden z nich, čtenář, byl střelen šípem do krku, když na kazatelně zpíval „Aleluja“.

Téhož dne byl mučednickou smrtí korunován svatý mučedník Zenon, který byl namočen do smoly, vhozen do ohně a zraněn kopím uprostřed kůlu.

Na ostrově Lesbos se odehrálo umučení pěti svatých panen, které byly umučeny mečem.

V Soluni byla svatořečena panna Hirene, která poté, co ukryla posvátné knihy proti Diokleciánovu ediktu, byla na příkaz ředitele Dulcecia, pod jehož vedením podstoupily mučednickou smrt i její sestry Agape a Chiónia, probodena šípem a spálena v ohni.

V Palmě na ostrově Mallorca je svatá Kateřina Tomášová, panna, řádová kanovnice řádu svatého Augustina, kterou papež Pius XI. zařadil mezi svaté panny.

V. A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů  a svatých panen.