27. dubna

Svatého Petra Kanisia, kněze Tovaryšstva Ježíšova, vyznavače a učitele církve, který 21. prosince odešel k Pánu.

V Nikomédi svatého Antima, biskupa a mučedníka, který za Diokleciánova pronásledování pro vyznání Krista byl sťat a získal slávu mučedníka. Následovalo ho velké množství věřících, z nichž některé soudce sťal, jiné upálil a další na člunech utopil v moři.

V Tarsu, v Kilícii svatých Kastora a Štěpána mučedníků.

V Bologni sv. Tertuliána, biskupa a vyznavače.

V Bréscii sv. Teofila biskupa.

V Egyptě svatého Theodora Abbota, žáka svatého Pachómia.

V Konstantinopoli svatého opata Jana, který za Lva Isaurika velmi bojoval za kult posvátných obrazů.

Ve španělské Taragoně blahoslaveného Petra Armengaudia z řádu blahoslavené Maria de Mercéde na vykoupování otroků, který poté, co v Africe mnoho vytrpěl, aby mohl osvobodit věřící, nakonec skonal v pokoji v klášteře Santa Maria dei Prati.

V Lucce v Toskánsku blahoslavené Zity panny, známé pro své ctnosti a zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, a vyznavačů a svatých panen.