26. dubna

sv. Klétus

26. dubna


V Římě památka blahoslaveného Kléta, papeže a mučedníka, který druhý po apoštolu Petrovi vedl Církev a za pronásledování Domitiana byl korunován mučednictvím.

Ve stejný den svatého Marcelina, papeže a mučedníka, jehož svátek si připomínáme 25. října.

V Amaséi v Pontu svatého Bazilea biskupa a mučedníka, který za císaře Licinia podstoupil slavné mučednictví. Jeho tělo, vržené do moře a na radu anděla nalezené Elpidiforem, bylo důstojně pochováno.

V portugalském Bragu svatého Petra mučedníka, prvního biskupa tohoto města.

Ve Vienne ve Francii, sv. Klaréncia biskupa a vyznavače.

Ve Veroně biskupa sv. Lucidia.

V klášteře Centule, ve Francii sv. Rikária, kněze a vyznavače.

V Troyes, ve Francii, svaté panny Esuperancie.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.