24. dubna

V Seevisu ve Švýcarsku sv. Fidéla ze Sigmaringy kněze z řádu kapucínů, kterého zabili heretici, když byl vyslán, aby zde hájil katolickou víru. Papež Benedikt XIV. ho zapsal do seznamu svatých mučedníků.

V Římě sv. Sáby, vojenského velitele, který byl obviněn, že navštěvuje křesťany držené ve vězení. Soudce ho dal pálit pochodněmi a hodit do kotle s vařící smolou. Když vyvázl bez úhony, přivedl tento div ke Kristu 17 mužů, kteří byli za vyznání víry popraveni mečem. Velitel Sába byl pak utopen v řece.

V Lionu ve Francii sv. Alexandra mučedníka, Byl nejdříve vězněn, pak katané otevřeli jeho vitřnosti a tělo přibili na kříž, kde odevzal svou duši Bohu. S ním bylo umučeno 34 dalších křesťanů, jejichž památka se slaví v jiných dnech.

V Nikomedii svatých mučedníků Eusebia, Neona, Leoncia. Longina a dalších čtyř. Po krutém mučení byli popraveni mečem.

V Anglii uložení sv. Melita biskupa, kterého vyslal papež Řehoř, aby obrátil na víru východní Sasko a jejich krále.

V Elvíře ve Španělsku sv. Řehoře biskupa a vyznavače.

V Brescii sv. Honoria biskupa.

Na  Ioně, skotském ostrově sv. Egberta, kněze a mnicha, muže obdivuhodné pokory a zdrženlivosti.

V Remeši ve Francii svatých panen Bovy a Dody

V Angers ve Francii svaté Marie od svaté Eufrázie Pelletier, panny a zakladatelky Sestrer Dobrého Pastýře, kterou Pius XII. zapsal do seznamu svatých.

V Miláně obrácení sv. Augustina biskupa, vyznavače a učitele církve, ktrého dv. Ambrož vzdělal v pravdách katolické víry a v tento den pokřtil.

A jinde mnoha svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.