21. dubna

V anglickém Canterbury svatého Anselma, biskupa, vyznavače a učitele církve, proslulého svou svatostí a naukou.

V Persii svatého Simeona, biskupa ze Seléucie a Tesifónte, který na příkaz perského krále Sapora byl spoután řetězy, představen ničemným soudcům a nechtěl uctívat Slunce, ale vytrvale vydával svědectví o Ježíši Kristu svobodným a stálým hlasem; byl nejprve dlouho trýzněn a pak odsouzen k smrti spolu se stovkou dalších (z nichž někteří byli biskupové, další kněží a jiní duchovní různých stupňů a řádů). Poté byl umučen Ustazan, králův vychovatel, který nejdříve odpadl od víry, ale byl přiveden k pokání a následujícího dne, který byl výročím Pánova utrpení, když už byli popraveni všichni před očima Simeona, který je energicky nabádal jednoho po druhém k vyrvalosti, byl nakonec také usmrcen. Trpěly s ním také slavné postavy Abdékala a Ananiáše, kteří byli jeho kněžími. Také Pusicius, správce královských dělníků, který povzbuzoval ochabujícího Ananiáše, zemřel krutou smrtí poté, co mu otevřeli ústa a vyřezali jazyk; po něm byla popravena mečem také jedna z jeho dcer, zasvěcená panna.

V Alexandrii svatých mučedníků kněze Aratónea, dále Fortunata, Felixe, Silvia a Vitalea, kteří zemřeli ve vězení.

V Nicomédii svatých mučedníků Apóllina, Isacia a Kodrata. Tento poslední z nich byl za císaře Diokleciána sťať, a několik dní po něm první dva vyčerpaní hladem zemřeli vězení a zasloužili si tak korunu mučednictví.

V Antiochii sv. Anastasia Sinaity biskupa.

V Altöttingu v Bavorsku, sv. Konráda z Parzhamu, vyznavače, člena kapucínského řádu, který se vyznačoval svým milosrdenstvím, zbožností a zázraky. Do seznamu svatých ho zařadil papež Pius XI.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.